Styrelse

Ordförande: Göran Becker, tel: 0340-83901

Kassör: Kenneth Gustavsson

Webbansvarig
: Mikael Meltzer

Sekreterare: Alf Svensson, tel: 0340-14802

Säkerhetschef: Kenneth Holm, tel: 070-5710929

Grenkontakt

Nybörjarfrågor: Göran Becker, tel: 0340-83901

Metanolflyg: Göran Becker