Klipplista 2018

v16 Göran Becker v31 Sören Schmidt / Åge Sintorn
v17 Göran Becker  v32 Sören Schmidt / Åge Sintorn
v18 Göran Becker v33 Sören Schmidt / Åge Sintorn
   
v19 Alf Svensson v34 Rolf Sjöberg
v20 Alf Svensson v35 Rolf Sjöberg
v21 Alf Svensson v36 Rolf Sjöberg
   
v22 Morgan Glasell v37 Robert Sundström
v23 Morgan Glasell v38 Robert Sundström
v24 Morgan Glasell v39 Robert Sundström
   
v25 Johan Linder v40 Olof Fröberg
v26 Johan Linder v41 Olof Fröberg
v27 Johan Linder v42 Olof Fröberg
   
v28 Kenneth Holm v43 Vakant
v29 Kenneth Holm v44 Vakant
v30 Kenneth Holm v45 Vakant

När du har klippt färdigt meddelar du nästa person på klipplistan. Om inte annat har bestämts mellan dig och nästa person, skall klipparna återlämnas till Affe. Om du får problem och inte kan klippa får du kontakta någon av personerna på klipplistan.

Efter avslutad klippning skall klipparna spolas rena undertill med trädgårdsslang eller motsvarande.

Viktigt att tänka på är att klipparen endast får lutas på sidan med bensintanken UPP. Klipparen får under inga omständigheter vändas helt uppochner på grund av att vevhusolja då rinner ut
ur vevhuset via ventiler och eventuellt förgasare/avgasrör och orsakar stora problem.